Velkommen til LCC Forum!

LCC Forum

Hvilke ambisjonsnivå skal vi velge i prosjektene?
Hva er god totaløkonomi i et livsløpsperspektiv?
Hvordan ta hensyn til miljøspørsmål?
Hvordan kommunisere konsekvenser av valg og krav til beslutningstakerne?
Spørsmålene rundt LCC er mange og det er dette vi vil arbeide med i LCC Forum. Målsetting med LCC Forum er å danne et nav for LCC, dvs et aktivt forum som skal sette LCC i praksis på dagsorden.

Siste nytt

 • 24/05/2017 Velkommen til seminar og årsmøte
  1. juni 2017 kl. 18 hos Undervisningsbygg & Miljødirektoratets lokaler i Oslo, Grensevingen 7 LCC-Forum har gleden av å invitere til forumsamling og årsmøte for 2017. Årets fagprogram byr på dyktige bidragsytere som deler av sin kunnskap og kompe
  Les mer
 • 14/04/2016 Mange interessert i nøkkeltall for bedre styring
  Det som måles styres! Nylig ble NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring lagt frem. Det såkalte Børmer-utvalget kommer med bred gjennomgang av beslutningsprosesser og behovet for at politiske myndigheter baserer sine beslutninger på et bes
  Les mer
 • 12/02/2016 Felles språk i "Neste steg" gunstig for å forklare LCC-aspekter!
  11. desember arrangerte LCC Forum frokostmøte om "Neste steg", den nye normen for gjennomføring av BAE-prosjekter som er utarbeidet av Bygg21 og NTNU. Nesten 160 deltakere fulgte møtet (fysisk/webinar), og en spørreundersøkelse gjennomført at NBEF i e
  Les mer