Med bakgrunn i den foreliggende alvorlige situasjonen i vårt samfunn på grunn av Coronaviruset, og av hensyn til liv og helse til mulige kurs og konferansedeltakere, forelesere, samarbeidspartneres ansatte og vårt sekretariats ansatte så vil vi sannsynligvis ikke gjennomføre kurs, konferanser eller annen virksomhet hvor personer fysisk møtes før sommerferien 2021. Vi håper på full drift med kurs og konferanser igjen fra august 2021.
Vårt sekretariat er fullt operativt og vi gjennomfører alle møter elektronisk. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om det er noe.

I mellomtiden – ta godt vare på hverandre!