Årsmøtet ble gjennomført 9. juni på teams med 25 deltakere, hvorav 16 stemmeberettigede representanter for medlemsbedriftene

 

 Les årsmøteprotokollen her

 Årsmøtet 2021 valgte følgende styre for LCC-forum i perioden 2021-2022:

Styreleder

Anne Kathrine Larssen

Undervisningsbygg Oslo KF

Valgt som styreleder for 1 år til 2022 og valgt som styremedlem til 2023

Styremedlem

Hein Åge Aspvik Olsen

Forsvarsbygg

Valgt for 2 år til 2023

Styremedlem

Emilie Eskesen

Statsbygg

Valgt for 2 år til 2023

Styremedlem

Hans Olaf Delviken

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Valgt for 2 år til 2023

Styremedlem

Line Thorvik Thue

Møre og Romsdal fylkeskommune

Valgt for 2 år til 2023

Styremedlem

Jill Kristina Nordhus

Multiconsult Norge AS

Ikke på valg (valgt til 2022)

Styremedlem

Erik Søderlind

Kristiansand kommune

Ikke på valg (valgt til 2022)

Varamedlem

Sigmund Stikbakke

Helse Sør-Øst RHF

Valgt for 1 år til 2022

Varamedlem

Ole Kristian Heier

HR prosjekt AS

Valgt for 1 år til 2022

10-års Jubileumskonferanse

LCC-forums 10-årsjubileumskonferanse blir, på grunn av koronapandemien, utsatt til 1. juni 2022. Planen er at dette skal bli et fysisk arrangement, og stedet som er valgt er Ingeniørenes Hus i Oslo. Sett også av denne datoen, mer informasjon kommer senere!
 Velkommen til jubileumskonferanse!