Digitalt møte 20. oktober kl. 12-13. Her finner du presentasjonene fra møtet.

LCC-forum erfarer at LCC og LCA –analyser i enkelte tilfeller støtter opp under de samme alternativene, og i andre tilfeller motstridende alternativ. 

Møtet belyste hvordan man tar hensyn til både økonomi og Co2 i ulike faser av et byggeprosjekt og presenterte eksempler på bruk av kombinerte LCC og LCA analyser i praksis.

Innledere var Eirik Degnes Neerland, fagleder klima og miljø – Miljø og bærekraft bygg hos HR prosjekt og Kristine Kolshus, miljørådgiver ved faglig ressurssenter, seksjon for klima og miljø i Statsbygg og Emile Eskesen, rådgiver ved faglig ressurssenter i Statsbygg.

Presentasjonene fra møtet finner du her:
LCC og klimagass, Eirik Degenes Neerland
Statsbygg, Kristine Kolshus og Emilie Eskesen