Torsdag 17. mars kl. 08.30-11.30. Digital gjennomføring.

Hvorfor tematikk nøkkeltall og metodikk?
Nøkkeltall og normtall er nødvendige for å kunne vurdere livsløpskostnader, både med tanke på benchmarking, forbedringsarbeid, budsjettering og LCC-analyser. Samtidig er tilgjengeligheten av tallgrunnlag begrenset, og nøkkeltallene en finner er ikke nødvendigvis sammenliknbare.

 

I kurset vil vi blant annet

  • belyse hva vi trenger nøkkeltall til
  • presentere eksempler på metodikk for å fremskaffe nøkkeltall og normtall
  • reflektere over balansen mellom nytteverdi av nøkkeltall og ressursbruk i å fremskaffe dem
  • drøfte utfordringer og muligheter

Erfaringer med etablering av egne nøkkeltall i Helse Sør-Øst og Møre og Romsdal fylkeskommune vil bli presentert.

Les mer og meld deg på her!